Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Faiz hesaplaması kavramına geçiş yapmadan önce faiz kavramının ne olduğunun tanımını yapılmasında fayda olacaktır. Faiz; paranın maliyetidir. Bankalar, tüketicilerden toplamış oldukları mevduatları, yine aynı şekilde başka tüketicilere kredi şeklinde kullandırdığında her iki ürünün faizini açıklarken ya da belirlerken de bu işlemlerden dolayı meydana gelebilecek enflasyon oranı, vade riski primi, temerrüt riski primi gibi kriterlere bakarak açıklar.

Faiz Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Günlük, aylık ve yıllık faiz her ne olursa olsun genel itibarıyla mevduat hesaplaması yapılırken sabit bir formül oluşturulur. Faiz hesaplaması açısından genel itibariyle kullanılan formül;

anapara X faiz oranı X vade(gün)  /36500

Bu işlem ile beraber bulunan bütün tutar stopajsız netice itibari ile güncel mevduat stopaj oranı ile ne kadar kesinti yapılacağını ve hesaplanması gerekir. Bu işlemi daha kolay bir şekilde ve direkt tutup faiz oranı ile kesinti ile beraber görebilmek amacıyla daha iyi bir analiz yapılmasında fayda olacaktır.

Vadeli Mevduat Hesabı Nedir?

Bütün bankaların ya da finansal kuruluşların sunmuş oldukları bir hizmettir. Vadeli mevduat hesabı açmak isteyen bir tüketicinin öncelikli olarak hesap açacağı bankaya karar vermesi gerekir. Karar vermek açısından bankaların faiz oranları iyi bir şekilde analiz edildikten sonra buna karar verilmesinde fayda olacaktır. Kredinin aksine vadeli mevduat hesaplarında faiz oranı her ne kadar yüksek olursa o kadar iyi olacaktır. Karşılaştırma yapılarak en yüksek faizi veren bankanın seçilmesi iyi bir tercih olacaktır. Seçilecek bankanın faiz oranı ne kadar yüksek olursa, vade sonundaki kazancın da o kadar yüksek olması beklenir.

Riskli kabul görülen finansal kaynaklara uygulanan faiz oranı genel itibariyle daha düşük olurken, yüksek riskli varlıkların faiz oranı ise da yüksektir.

Faiz oranı genellikle borç verme ya da boş alma işlemlerinde uygulanan bir oran olarak hesaplanır. Örnek verilecek olursa ev satın almak, üniversite harç kredisi, ihtiyaç kredisi gibi borçlanma araçlarında faiz oranları tüketicilerin karşısına çıkar. Bireysel borçlanmanın yanında aynı zamanda firma ve işletmelerde borçlanmaya gidebilirler. Bazı firmalar, bünyelerinde bulunan projeleri finanse edebilmek ve araziyi, makine gibi uzun vadeli araçları satın almak amacıyla kredi alırlar. Ödünç alınmış bir para olarak karşımıza çıkan kredilerin ödenmesi ise önceden belirlenmiş olan bir tarihte toplu bir şekilde veya dönemsel taksitlerle gerçekleşebilir. Söz konusu olduğu zaman da geri ödenmesi gereken para ödünç alınan miktardan biraz daha fazla olarak ödenmek zorundadır. Çünkü borç veren kurumlar, kredi süresi boyunca paranın kullanım kaybı açısından iki liraya benzeyen bir biçimde bir ücret talep ederler. Kredinin, geri ödenecek olan tutarla alınmış olan rakamı arasındaki fark tüketiciye uygulanan faiz gösterecek. Alınan faiz, anapara tutarı üzerinden uygulanır. Bunu basit bir örnekle açıklamak gerekirse eğer;

Bir tüketici bankadan 500 bin tl değerinde bir kredi çektiğinde kredi sözleşmesinde kredinin faiz oranının % 15 olduğunu varsayarsak;

Eğer faiz oranı ise 500 bin TL(anapara) + (% 15 x 500 bin TL) eşittir 500 bin TL + 75 bin TL eşittir 575 bin TL

Yani bu ödenecek tutar olarak karşımıza çıkmaktadır.