Yasal Takip Ve İdari Takip Süreci Nasıl İşler?

İdari takip işlemleri kredilere ya da kredi kartlarına borcun geciktirilmiş olması durumunda banka aracılığı ile uygulanan bir işlemdir. Belli bir zaman üzerinden geçmiş olmasına rağmen halen borcun ödenmemesi durumunda idari takip işlemi uygulanır.

Yasal Takip Ve İdari Takip Süreci Nasıl İşler?

Gecikmeler, 1- 2 aylık dönemlerde oluyorsa eğer bu yalnızca Kredi notuna etki edecektir. Dikkat edilmesi gereken husus ise 90 günlük bir süreyi geçilmemesi gerekir. Eder ki 90 gün süresi geçtiği anda Kredi alınan Banka yasal işlem hemen başlatacaktır demektir.

İdari takip durumunda bankalar, müşteri ile görüşüp borcun yapılandırılmasını teklif eder. Bu yapılandırmalar genel itibariyle 12 aylık bir zaman dilimine yayılır. Tüketicilerde bir anda bütün borcu ödemekten ise 12 aylık zamanı gelmiş bu yapılandırmayı kabul ederler. Buradaki en önemli faktör ise ödeme yapılmadığı takdirde bütün borcun anapara olarak sayılacağı ve 12 aylık periyot açısından tüketicilere faiz uygulanacak olmasıdır.

Yeni Kanunlara Göre Temerrüt Faizleri!

Kredilerin, vaktinden geç ödenmesi hallerine geçmiş dönemlerde çıkarılmış olan yüksek Faizler ile tüketicileri zor durumda bırakan bir usul işliyordu. Bunun üzerine kanunlar da çeşitli değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikle beraber temerrüt faizlerinin sözleşmede bulunan faiz oranının %30’undan daha yüksek olabilmesi artık mümkün değildir. Faiz akdi ile kredi çekilen ve faiz oranı kast ediliyor. Yani eğer ki Kredi yüzde bir oranında çekilmiş ise, banka tüketiciye En fazla % 1,30 oranında faiz uygulamasına geçebilir.

Kanunu Takip Sürecinin İşlenmesi!

3 aylık gecikme sürecinin hemen sonrasında idari takip aşamasında banka ile anlaşılmaması durumunda ya da bankanın bu aşamayı tüketiciye uygulanmaması durumunda ise tüketiciye 7 gün içerisinde borcun ödenmesini söyleyen bir ihbarname gönderilir. Eğer ki 7 gün içerisinde borç ödenemez ve yap farklı gerekçelerle borca itirazda bulunulmaz ise, banka tüketici hakkında yasal işlem başlatacaktır.

Kredi kullanırken bir gün ödemelerin geciktirilmesi amacıyla ilk etapta krediyi çekerken ilk ödemeler kredinin içerisine eklenildiği ne büyük bir fayda vardır. Böylelikle Kredi ödemeleri kolaylaşacaktır. Ama yine de asıl olan yasal takibe girmemektedir.